Hermanus en Riann

Schilder Hermanus
Op 28 juli 1955 is Hermanus geboren in een woonwagen bij de stad Utrecht. Na enkele schilderlessen op jonge leeftijd van zijn vader, meldde hij zich als 16jarige aan bij de Kunstacademie te Utrecht, volgde de Hogeschool voor de Schone Kunsten te Antwerpen en liep stage bij drukkerij Mourlot in Parijs. Terugkomend in Nederland was hij meester-drukker en spoedig opende hij een steendrukkerij en een galerie in het centrum van Utrecht. Jarenlang zat Hermanus in een grijze overall naast zijn pers te wachten totdat de kunstenaar zover was dat de drukker het kon overnemen.
Om een lang verhaal niet nog langer te maken … de steendrukkerij is uiteindelijk verkocht. Hermanus is verhuisd naar Alkmaar aan zee en schildert nu dagelijks aan een pracht oeuvre. De Hollandse luchten boven de weidse zee in het helder licht is voor de schilder een oneindige bron van inspiratie gebleken.

Schilder Riann (1963)
Het afstuderen als juwelier/goudsmid aan de Vakschool in Schoonhoven is van grote invloed op haar vrije werk in verfijning en detaillering. Iconische portretten tonen een wereld tussen realiteit en verlangen, een geromantiseerd en tijdloos beeld waarin symboliek vorm krijgt door de naar illustratie neigende vogels en vissen. Door de sierlijke omkadering van ornamenten wordt deze naïeve wereld omsloten en samengevoegd tot een klein persoonlijk verhaal. Haar beeldende werk, wellicht naïef realistisch te noemen, sluit vrijwel naadloos aan bij het een paar jaar eerder ontstane Poëtisch Realisme van schilder Hermanus. Daarnaast vloeien als in 1 ademtocht versjes bij hun beider werk uit haar pen, welke door de eenvoud van stijl en woordkeuze, alsmede de lieflijke toon, samen met een lichtvoetig gevoel voor humor en nostalgische sfeertekening, zorgen voor een herkenbaar ritme van woorden en samenklanken.

In deze vruchtbare mooie samenwerking voelen beide talenten zich eveneens persoonlijk wonderwel bij elkaar thuis en zij besluiten in 2013 dan ook samen verder te gaan.